Hartelijk welkom op de website van het Wijkcomite Amstelhoek.Via de menu opties die u aan de linkerzijde vind kunt u de verschillende onderdelen van de website bekijken...  Lees meer

De gemeente DRV wil met haar bewoners om de tafel om regels en richtlijnen voor hondenuitlaatplekken te bespreken.Aanstaande maandag 6 maart om 19.30 uur is in buurthuis Ons Streven een bijeenkomst waar iedereen welkom is om over dit onderwerp mee... Lees meer

Onlangs heeft het wijkcommite Amstelhoek een schrijven gekregen van de gemeente Uithoorn waaruit bljkt dat het ingediende bezwaar tegen afsltuing van de N196 is afgewezen d.w.z. ongegrond verklaard. Men vind dat wij als indieners geen direct... Lees meer

Lees verder over het voorstel dat door een aantal organisaties en betrokken burgers is gepresenteerd aan de gemeente Uithoorn.Bedoeling is om door het laten zien van een alternatief afsluiting van de doorgang vanaf de Irenebrug niet nodig is.

Ook u kunt nog bezwaar maken tegen de afsluiting van de N196 door de gemeente Uithoorn.Hiervoor hebben wij een voorbeeldbrief gemaakt die u zelf op kunt sturen (en ondertekenen) of mailen naar de gemeente Uithoorn.Het bestand van de brief staat... Lees meer

reacties: 2

Onlangs heeft de gemeente Uithoorn een stappenplan bekend gemaakt om de N 196 opnieuw in te richten.Bijgaand de brief van Uithoorn waarin dit is uitgewerkt.  Lees meer

Deze week is meer informatie beschikbaar gekomen over de plannen van de gemeente voor de huisvestingslocaties van statushouders.Zie hiervoor bijgaand bestand dat ons is toegestuurd.Doordat hetcollege is gevallen is de behandeling vertraagd. Lees... Lees meer

Gemeente Uithoorn heeft onlangs een difinitief besluit geformuleerd om de oude N201 (de weg achter de Irenebrug), af te sluiten.Tegen het besluit kan bezwaar ingediendt worden nadat het binnenkort in de staatscourant verschijnt.Wij vinden het... Lees meer

De gemeente De Ronde Venen is een onderzoeksprogramma gestart naar uw mening over de leefbaarheid in onze gemeente.Wilt u meedoen ? Lees dan bijgaande nfo.

De Firma Pothuizen is onlangs falliet verklaard maar heeft op het terrein in de Amstelhoek een doorstart gemaakt onder de naam CP metalen.Het terrein zal voorlopig nog in gebruik blijven voor opslag en ontruiming van aanwezig schroot.Wat er in de... Lees meer

Pagina's