De Toekomst van de Amstelhoek

Een van de zichtbare zaken die nu aan de orde zijn is de inrichting van het huidige tracé 198 (de voormalige 201). 18 mei J.L. hebben twee vertegenwordigers van het wijkcommité en de verkeerdeskundige van de gemeente De Ronde Venen overleg gevoerd over hoe de nieuwe weg, of liever gezegd het  gebied waarover nu de oude weg loopt, er uit gaat zien.

We hebben een aantal uitgangspunten vastgesteld zoals:

1. het gebied moet verkeersluw gaan worden dmv een 30 km zone.

2. De nieuwe weg gaat achter het Essostation langslopen en komt bij de kruising Piet Heinlaan weer uit richting de brug.

3. De grond van het Esso station is van de gemeente Uitrecht. Als het Esso station verdwijnt zal daar mogeljk woningbouw kunnen plaatsvinden.

4. De huidige 201 weg gaat drastisch worden versmald en wordt een toegangsweg vanaf de kruising Piet Heinlaan richting het terrein van Pothuizen. Daar komt in de toekomst een nieuwe ontsluitingsweg naar de nieuw te bouwen delen van de Amstelhoek.

5. In het nieuwe gebied van de oude 201 moet ook plaats zijn voor buurtgerichte voorzieningen zoals b.v. kinderopvang.

In de bijlage treft u onder het kopje 201 30km een schets aan van de nieuwe situatie.

In september volgt meer informatie en eind van het jaar zal er een presentatie komen in het buurthuis.