Doelstellingen wijkcomité Amstelhoek

De doelstelling van het wijkcomité is om de betrokkenheid van de bewoners van de Amstelhoek actief te betrekken bij het behoud en versterking van de leefbaarheid in de Amstelhoek o.a. op het terrein van groen, recreatie, verkeer en bedrijvigheid.... Lees meer

reacties: 0